Oświadczenie

24 вер. 2019 |

Wraz ze zmianami, dokonującymi się w Klubie Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła z dniem 30 września 2019 r. odwołać obecny Zarząd.

Wraz ze zmianami, dokonującymi się w Klubie Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła z dniem 30 września 2019 r. odwołać obecny Zarząd.

Pan Serge Bosca objął funkcję Prezesa w najtrudniejszym momencie w dotychczasowej historii naszego Klubu. Z pełnym zaangażowaniem podjął się pracy na rzecz Spółki, wykonując swoje obowiązki non – profit, za co chcielibyśmy mu ogromnie podziękować. Dzięki między innymi działaniom Jego oraz wszystkich osób, którym leżało na sercu dobro Klubu, dziś możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Aktualnie, ze względu na zobowiązania zawodowe, Pan Bosca większość czasu spędza poza Gdańskiem. W związku z tym, nie był w stanie w pełnym zakresie wypełniać obowiązków i zadań Prezesa Spółki.

Mając na uwadze powyższe, przeprowadziliśmy zmiany, które w naszej ocenie pomogą realizować nowe cele stawiane przed Klubem, zarówno w najbliższej, jak i nieco dalszej przyszłości.

Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować Prezesowi Bosce i żywimy nadzieję, że będzie nadal wspierał nas doświadczeniem i cennymi radami.

Od 1 października funkcję Prezesa obejmie Pani Dorota Trojanowska.

Wierzymy, że podjęte zmiany wpłyną na jeszcze lepsze funkcjonowanie Klubu oraz pozwolą na realizację ambitniejszych celów – zarówno sportowych, jak i organizacyjnych.

Rada Nadzorcza

Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.