Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.


Jacek Pauba

PREZES ZARZĄDU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dane Spółki


Wybrzeże Gdańsk Handball Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622137, REGON: 364667506, NIP: 5842750425, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł.


Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

Zbigniew Trzoska

PREZES ZARZĄDU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Adam Skorżynski

PROKURENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jakub Szymański

CZŁONEK ZARZĄDU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Artur Czoska

CZŁONEK ZARZĄDU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Krzysztof Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.