Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.


Jacek Pauba

PREZES ZARZĄDU

Dane Spółki


Wybrzeże Gdańsk Handball Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622137, REGON: 364667506, NIP: 5842750425, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł.


Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

Zbigniew Trzoska

PREZES ZARZĄDU

Adam Skorżynski

PROKURENT

Jakub Szymański

CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Czoska

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU